Na 23 marca (Wj 32, 7-14 i J 5, 31-47)

Znamy prawdę, że Bogu na nas zależy: pragnie przede wszystkim, byśmy w wolności wybrali zbawienie, a na tej ziemi myśleli i postępowali według Jego sposobu miłowania. Popatrzmy (w czytaniach pokazywany jest Mojżesz) na wszystkich, którym kiedykolwiek zależało na naszych decyzjach. Bądźmy wdzięczni za wszystkie chwile, w których udawało im się naśladować Boga, za każdy przykład, który był światłem.