poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 24 marca (Mdr 2, 1a.12-22 i J 7, 1-2.10.25-30)

Czasem spotykamy „figurę retoryczną” polegającą na wymianie słowa „Jezus” na słowo „Miłość”. Czy można chcieć odrzucić Miłość? Jeśli ktoś zauważy tylko to, na co Ona nie pozwala, jeśli ktoś zapominając o zwycięstwie (jako celu) zrezygnuje z wysiłku w trenowaniu dobra…. W Mdr jest mowa o „sprawdzaniu człowieka” – taka pokusa, to niepotrzebna niecierpliwość, to tak jakbyśmy chcieli, aby kiełki miały smak owoców.

Słowo Boże na dziś