Na 23 grudnia /zachęcam, by w internecie poczytać o starych adwentowych antyfonach „O…”/ (Ml 3, 1-4; 4, 5-6 i Łk 1, 57-66)

Srebro czy złoto są bierne podczas oczyszczania. Ludzie – odwrotnie: każdą niedogodność, wszelkie cierpienia mogą swoją wolą „skierować na właściwe tory”, mogą ofiarowywać prosząc jednocześnie o przemianę serca. Jest szansa, że potem zadziwieni (sobą głównie) życzliwie potraktują nieżyczliwych. Jest szansa przemiany siebie.