czwartek, 13 czerwca, 2024

Na 24 stycznia – wsp. św. Franciszka Salezego (2Sm 7, 4-17 i Mk 4, 1-20):

Słowa Biblii pomimo, że czasem tego wyraźnie nie widać, zawsze odnoszą się do tematów nadprzyrodzonych. Nadprzyrodzone znaczenie ma każde zachowanie i każda intencja. Dzięki Wcieleniu nadprzyrodzony wymiar zyskuje wszystko co jest zwyczajnym ludzkim działaniem, a przez to, co dobre, zyskują kolejne pokolenia (fizycznie i duchowo) – przez to plon staje się wielokrotny. I nasz potomek może okazać się kimś znaczącym. Naszej pięknej wieczności też nie umiemy sobie wyobrazić. Warto się starać! Św. Franciszek Salezy uczył dystansu połączonego z zaangażowaniem (i poczucia humoru).
Słowo Boże na dziś