Na 25 stycznia – święto Nawrócenia św. Pawła Ap. (Dz 22, 3-16 albo Dz 9, 1-22 i Mk 16, 15-18):

Utrata wzroku jest oczywistym symbolem bezradności życiowej w sensie duchowym. Najtrudniej się do niej przyznać człowiekowi pewnemu swych (poprzednich) poglądów, zwłaszcza, gdy musi „pytać o drogę” tych, których pouczał, a może nawet osądzał. Przy okazji można uczyć się pokory, która, gdy rozpoznamy błędną ścieżkę, pozwala wrócić, jak w turystyce, do ostatniego bezpiecznego skrzyżowania szlaków, aby naiwnie nie poddawać  się prowadzeniu przebiegłym demagogom. A w temacie ukazywania innym wybranej nauki (Mk), to podejmowanie coraz  lepszych decyzji jest ukazywaniem drogi mniej wprawionym.