Na 26 stycznia – wsp. świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, współpracowników św. Pawła Ap. (2Tm 1, 1-8 albo Tt 1, 1-5 i Łk 10, 1-9):

Ciekawe wnioski płyną z zestawienia wskazanych fragmentów biblijnych. Wyraźne połączenie zaleceń dotyczących ewangelizacji, przybliżania ludziom nauki Chrystusa z wdzięcznością wypowiadaną przez św. Pawła. Dzięki temu można mieć pewność, że działanie żywej Ewangelii w ludzkim sercu i umyśle pomaga w dostrzeganiu dobra w drugim człowieku i mobilizuje do wypowiadania podziękowań. Na pewno też wdzięczność jest jednym z istotnych owoców przyjęcia Dobrej Nowiny. Nauczać właściwie wolno dopiero potem, po wytworzeniu atmosfery wdzięczności.