Na 25 kwietnia – święto ewangelisty, św. Marka (1 P 5, 5b-14 i Mk 16, 15-20)

Św. Marek to syn wdowy, która prawdopodobnie była właścicielką wieczernika a może i ogrodu Getsemani, ochrzczony przez św. Piotra, patron pisarzy i notariuszy. Potem biskup. Ewangelię spisał na prośbę słuchaczy: po części z nauczania św. Piotra, po części, aby ułatwić słuchaczom przyjęcie Syna Bożego przychodzącego z miłością do każdego.