Na 26 kwietnia (Dz 8, 1b-8 i J 6, 35-40)

Ktoś, jeszcze w pierwszych wiekach, zauważył, że świat według Woli Bożej jest jak ogromne arcydzieło niezwykłego mistrza: każdy szczegół jest niezbędny w dostrzeżeniu piękna i harmonii całości. Patrząc jednak z perspektywy jednego Szczepana – męczennika czy Szawła – prześladowcy tracimy sprzed oczu sens wszystkiego. Można dodać, że Ojciec widzi jeszcze jeden element piękna: możliwość rozwoju każdego w dobrą stronę, arcydzieło niejako w „dobrym ruchu”.