Na 25 lipca – święto Apostoła, św. Jakuba (2 Kor 4, 7-15 i Mt 20, 20-28):

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo dobór słów wpływa na nastrój wypowiedzi. Przez pryzmat właściwego dla św. Pawła sposobu wyrażania można dostrzec, że mówiąc o śmierci mówi albo o klęsce (potępieniu) albo o zwycięstwie i to tym najważniejszym. Mówi prawdę, bo sportowiec dążący do rekordu musi z wielu rzeczy zrezygnować i musi ćwiczyć dalej, gdy ciało wola „już nie mogę!”. Oczywiście celem nie jest umęczenie ciała i otoczenia, tylko osiągniecie zwycięstwa z Chrystusem (UWAGA DLA PERFEKCJONISTÓW – mamy dążyć do świętości a nie do doskonałości)