Na 26 lipca – wsp. świętych Joachima i Anny (Wj 16, 1-5.9-15 i Mt 13, 1-9): 

 Dzisiejsi patronowie to patronowie wszystkich dziadków, można na pewno życzyć starszemu pokoleniu dostrzeżenia obfitych owoców – plonów ich wysiłków. Zwykle, dzięki doświadczeniu, dziadkowie doskonale wiedzą, co jest prawdziwym pokarmem dla ciała i dla duszy, wiedzą też, że młodemu pokoleniu przede wszystkim trzeba ofiarować „chleb ducha” – mądrość, znacznie ważniejszą niż chleb dla ciała. Każdy musi o sobie sam decydować, ale byłby głupcem, gdyby przed podjęciem decyzji uważnie nie wysłuchał i nie przemyślał głosu starszych.