Na 27 lipca (Wj 19, 1-2.9-11. 16-20b i Mt 13, 10-17):

Pan Bóg objawia się poprzez grzmoty, trąby albo konkretnie – przez Słowo. Jednak, z punktu widzenia człowieka, to zewnętrzne przejawy Mocy. Pan Jezus też wie, że samo wysłuchanie Słowa nie jest równoznaczne z Jego zrozumieniem, a nawet wielu prostych ludzi żyje „lepiej” niż doktorzy teologii.  Najważniejsze są nieustannie podejmowane próby choćby intuicyjnego traktowania ludzi i wydarzeń poprzez doświadczanie zarówno Bożego Majestatu jak i Chrystusowego nauczania.