Na 27 listopada (Dn 1, 1-6.8-20 i Łk 21, 1-4):

Żaden ze wskazanych tekstów nie jest obietnicą; prawdopodobnie niejeden męczennik zapłacił życiem za swą wierność, niejedna rodzina przymierała głodem po serdecznym podzieleniu się ostatnim groszem (choć nie możemy zapominać o tysiącach świadectw, w których widzimy i materialne zwycięstwo ufności). Wierzymy jednak mocno, że i ci męczennicy i ci, dla których podzielenie się doprowadziło do głodu, prostą drogą weszli do Królestwa Pana Boga witani przez Niego serdecznie. My musimy wybrać…