Na 28 listopada (Dn 2, 31-45 i Łk 21, 5-11):

Od czasów proroka Daniela wielu ludzi umiało wyjaśniać sny, w tym niektórzy mieli taki dar od Pana Boga… Nieustannie aktualna jest przestroga Pana Jezusa, by nie wierzyć wszystkim, którzy przekonują, że mówią w Jego Imieniu. Może czasem już nie wiemy, kogo słuchać. Najważniejszy jest werset śpiewany przed Ewangelią: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia”. Modląc się o dobre rozeznanie i postępując według wskazań sumienia (o które się troszczymy starannie je przeglądając) nie zostaniemy odrzuceni.