poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 27 października – święto Apostołów, świętych Szymona i Judy Tadeusza (Ef 2, 19-22 i Łk 6, 12-19):

 Budowanie „świątyni w Bogu” jest nieodłącznie związane z modlitwą i tą we Wspólnocie i tą przeżywaną w samotności. Modlitwa to między innymi pytanie o szukanie drogi, spojrzenie na ludzi i tworzenie środowiska (przyjaciół), źródło siły i zachowania godności w stawianiu czoła przeciwnościom. I nawet, jak pośród przyjaciół pojawi się Judasz, to – dzięki modlitwie – budowla się wznosi i zbawienie jest coraz bliżej.
Słowo Boże na dziś