poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 29 października (Wj 22, 20-26; 1 Tes 1, 5c-10 i Mt 22, 34-40):

W nowej „Niedzieli” jest ważne i ciekawe przypomnienie, mianowicie, że świętość obejmuje dokładnie wszystkie sfery i aspekty życia, nie wyłączając żadnej. A przecież świętość = miłość to zarazem droga, czyli jednocześnie troska o innych, staranie się, ciągła przemiana (na miarę możliwości). Nigdy nie jest udawaniem ideału, a zawsze gotowością korekty własnych zachowań, uważnym słuchaniem. A mówieniem tylko wtedy, gdy ktoś zapyta: „skąd pomysł, aby tak żyć?”, gdy z okoliczności wynika konieczność jasnego określenia drogi, na którą kogoś zapraszam. I jest troską, by inni budowali się i chcieli stawać się lepsi.

Słowo Boże na dziś