poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 30 października (Rz 8, 12-17 i Łk 13, 10-17):

Święty Paweł formułuje to zawsze jednoznacznie: bezpośrednio do Zbawienia prowadzi osobista relacja ze Zbawicielem. Widać to też w zdarzeniu z kobietą „przygniecioną przez niemoc”. Jakiekolwiek przepisy mają pomagać w zachowaniu tej relacji, nigdy nie są jednak ważniejsze. Istotnie jest też pojawiające się w kontekście wydarzeń pytanie: „jakimi darami obdarował mnie Zbawiciel, jeśli nie otrzymałem daru uzdrowienia?” Bo na pewno On chce prowadzić mnie wybraną przez Siebie drogą…(jeśli nie otrzymuję uzdrowienia, na pewno Pan Bóg wspiera mocą, pomocnymi ludźmi albo tajemniczym zjednoczeniem ze Sobą)

Słowo Boże na dziś