Na 28 czerwca – wsp. św. Ireneusza (Rdz 15, 1-12 i Mt 7, 15-20)

Zawierając przymierze wodzowie dwóch narodów przechodzili pomiędzy połowami rozciętych zwierząt – był to rodzaj deklaracji, że ich decyzje nie będą rozbijały obiecanej jedności. Dobrze jest czasem odnawiać swoje przymierze z Panem Bogiem – przecież ludzie Jego mają poznawać z moich słów i uczynków.