Na 29 czerwca – Uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła (Dz 3, 1-10; Ga 1, 11-20 i J 21, 15-18)

W dniu wspólnej uroczystości tych świętych warto zauważyć, że Pan Bóg daje tak różnym ludziom przedziwną łaskę tworzenia Kościoła mimo ich odmiennych temperamentów, innego (raczej niewspólnego) działania, posłanych do innych grup / rejonów. Ich wielkość polegała na szacunku i uznaniu hierarchicznego porządku (czemu nie przeszkadzał uczciwy krytycyzm) i na wspólnym celu. Niech i dzisiaj Kościół wzrasta dzięki jednoczesnemu czerpaniu ze wspólnego Źródła przez różnych ludzi.