Na 28 marca (Lb 21, 4-9 i J 8, 21-30)

Pan Jezus przypomina, że bez ukrzyżowania nie pogodzimy istniejącej w człowieku sprzeczności pomiędzy ciałem (zrozumiała niecierpliwość w przedłużających się trudnościach) a duchem, który wyrywa się do Ojca i jest w stanie dostrzec niespodziewane formy pomocy zsyłanej przez Boga (wąż na palu i zaskakujące fakty z otaczającej nas codzienności). 
Dzięki Krzyżowi i zgodzie na Boży sposób rozwiązywania problemów można tę sprzeczność w sobie połączyć.