poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 29 marca (Dn 3, 14-20.91-92. 95 i J 8, 31-42)

Opisana w Księdze Daniela historia żądnego władzy Nabuchodonozora nabiera symbolicznego charakteru a nawet staje się wzorcem zmiany postawy. Autor biblijny zdaje sobie sprawę, na jak szalone pomysły może wpaść człowiek, by upajać się posiadaną władzą. Ale niewielu po nauczce danej przez Pana Boga radykalnie zmieniając swe pełne pychy spojrzenie na wychwalanie Boga, którego moc poznał.

Słowo Boże na dziś