Na 30 marca (Rdz 17, 3-9 i J 8, 51-59)

„Przymierze”, to niemal słowo – klucz Pisma Świętego. Właściwie każdy chce je zachować i każdy przyznaje, że napotyka opory, trudności. Aby je umniejszyć, trzeba przypomnieć sobie, z całego naszego życia, że to wszystko, co sprawiło przyjemność, a było niezgodne z wzorcami Ewangelii, obracało się przeciw nam, co najmniej przemieniając się w popiół /błoto. To, co trwałe i w dobry sposób nas przemienia zwykle, co najmniej pośrednio, jest zgodne z myślą Jezusa.