Na 28 marca – Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczynająca Triduum Paschalne (Wj 12, 1-8.11-14; 1 Kor 11, 23-26 i J 13, 1-15):

Pan Jezus, świadomy Swojej misji, obmywa uczniom nogi. W niczym Jego godność nie jest przez to umniejszona – po to przyszedł, by nas oczyścić. Nie tylko uczy tego, że jednym ze skutków Eucharystii jest oczyszczenie człowieka, ale również tego, że chrześcijaństwo / chrześcijanie mają przynosić oczyszczenie, że służenie leży w istocie naszej misji. Rodzaj służenia wynika z rodzaju szczegółowego powołania, ale im więcej rozumiemy, tym świadomiej staramy się przybliżać ludzi do Zbawcy. Często bez słowa, czynem, wyrazem twarzy, serdecznością…