Na 29 marca – Wielki Piątek Męki Pańskiej (czytania podczas nabożeństwa – Iz 52,13 – 53,12; Ps 31; Hbr 4,14-16; 5, 7-9 i J 18,1-19,42):

Ze względu na przeżywane chwile uwięzienia i śmierci Jezusa Chrystusa Kościół dzisiaj i jutro nie sprawuje Eucharystii. Uczestniczymy w Liturgii (rozpoczętej w Wielki Czwartek wieczorem). Kto nie może, stara się uczestniczyć w tym misterium Miłości poprzez media, po to by później czerpać z niej w swoim życiu i postępowaniu. Uczymy się istoty chrześcijaństwa: by zło nas nie pociągało, a Misterium Jezusa uczyło pokoju, ofiarnej miłości i jednoczenia się ze Zbawcą. Byśmy też tak żyli, aby ci, których zło pociągnęło, z własnej woli poszli za Chrystusem.