Na 30 marca – Wielka Sobota – kolejny, drugi dzień liturgicznej ciszy.

Opowiadanie o sobie, szukanie rady przed Bożym Obliczem to dobre sposoby modlitwy, ale nie w tym dniu. Trwać w ciszy, by usłyszeć. Uczyć się Milczącej Obecności to znakomita praktyka niezbędna w życiu. Potem Wigilia Paschalna – siedem czytań ze ST, opowiadających Historię Zbawienia. Często widzimy w nich wydarzenia naszej osobistej historii. W V czytaniu słyszymy “Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć…”. Jeśli tylko tego pragniemy, Pan daje oczy wiary dostrzegające Jego prowadzenie.