Na 31 marca – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Dz 10, 34a. 37-43; Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5, 6b-8 i J 20, 1-9 lub Łk 24, 13-35):

Zmartwychwstanie jest faktem. Niektórzy nawet twierdzą, że do stwierdzenia tego faktu nie potrzeba wiary. Natomiast na pewno wiara jest potrzebna, by ten fakt zmieniał nasze życie: by mobilizował do przemiany zachowań, by był źródłem wytrwałości, cierpliwości i wybaczania. Ostatecznie, chodzi o to, aby, dzięki naszej wierze, przyjmowane sakramenty święte były ważne i prowadziły do naszego zmartwychwstania. Po to Syn Boży przyszedł na ziemię.