Na 29 kwietnia – święto św. Katarzyny ze Sieny (1 J 1,5-2,2 i Mt 11, 25-30)

Patronka dnia była przedostatnim spośród 25 dzieci prostej mieszczańskiej rodziny (XIV wiek). Większość biografów podaje, że prawdopodobnie niemal całe życie była analfabetką, ale… dyktowała listy: do polityków, papieży. Doktor Kościoła. Łagodna, ale radykalna i stanowcza. Dynamiczna, wciąż w podróży albo na modlitwie. Nie było dla niej spraw nie-do-załatwienia ani ludzi straconych. Gwałtowna w wypowiedziach a jednocześnie niosąca pokój i pojednanie. Czytania są jakby o niej. Nie zgadzała się z odchodzeniem ludzi od Boga i Kościoła od ewangelii.