Na 3 sierpnia (Wj 40, 16-21.34-38 i Mt 13, 47-53): 

Słowa z Wj o kulcie mają charakter historyczny, ale ponadczasową prawdą jest zasada, że kult potrzebny jest człowiekowi, aby umiał się zatrzymać i popatrzeć na życie w „perspektywie eschatologicznej”, by dzięki tym chwilom pamiętał o „rzeczach starych”, sprawdzonych przez wieki, których nie wolno zagubić. Ale też w chwilach spotkania z Panem Bogiem człowiek ma szansę odkrywać „rzeczy nowe” (choćby nowe dla niego), by wiara się rozwijała, by była żywa, a nawet (jak Pan Bóg zechce) czytelna dla innych.