Na 4 sierpnia – wsp. św. Jana Vianney’a – (Kpł 23, 1.4-11. 15-16.27 i Mt 13, 54-58): 

Przepisy z Pięcioksięgu nie są już dla nas, my pilnujemy „porządku Zmartwychwstania”. Potrzebne są zawsze jakieś przepisy porządkujące rok, wprowadzające jakiś ład w nasze życie. W taki ogólny porządek wpisują się dary, które Pan Bóg daje poszczególnym ludziom, dary zupełnie niepowtarzalne. Św. Jan Vianney nie miał „dobrego startu”, w sensie łatwych początków, nie był też obdarzony wielkimi zdolnościami intelektu. Przyjął za to i starannie rozwinął dar gorliwości, jemu po prostu zależało. A skuteczność tego starania mierzy się w ponad milionie ludzi, którzy odwiedzili Ars, by posłuchać skromnego proboszcza.