poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 5 sierpnia (Kpł 25, 1.8-17 i Mt 14, 1-12):

Już trzy tysiące lat temu Pan Bóg przekazał człowiekowi Prawo, w którym była wpisana szansa dla tych, którzy zawinili, i dla dłużników, aby nie było sytuacji bez wyjścia (Kpł). Niestety, zawsze też pojawiali się ludzie samowolni, którzy z nikim i niczym się nie liczyli, postępujący według chwilowych zachcianek, jak choćby w Mt. W tych dniach nie można nie zauważyć Pielgrzymów, którzy swym wysiłkiem próbują wyprosić łaski dla siebie i innych, by powszechnie przyjmowano prawdę, że obowiązkiem człowieka jest dawanie nadziei.

Słowo Boże na dziś