czwartek, 25 lipca, 2024

Na 6 sierpnia, niedziela, Święto Przemienienia Pańskiego (Dn 7, 9-10.13-14; 2 P 1, 16-19 i Mt 17, 1-9):

Wiara to postawa całego człowieka: i wiedza, która porządkuje temat, i praktykowanie (postępowanie oraz modlitwy), czyli decyzja woli na wierność. Nie bez znaczenia jest doświadczenie religijne, niepowtarzalne, trudne do opowiedzenia a jednak stanowiące pewien punkt odniesienia: jakaś specjalna łaska spotkania, wspomnienie, konkretna modlitwa, słowa czy nawet wykonanie piosenki albo inne spotkanie z pięknem przyrody lub dziełem sztuki.

Słowo Boże na dziś