sobota, 22 czerwca, 2024

Na 7 sierpnia (Lb 11, 4b-15 i Mt 14, 13-21): 

Narzekanie na monotonne jedzenie jest symbolem jednej z podstępnych pokus: niezadowolenia z porządku wprowadzonego na świat przez Stwórcę. To niezadowolenie jest po prostu źle skierowane. Możliwości Pana Boga pokazał Jezus w Mt 14. Teraz kolej na wyzwanie dla nas. Naszym zadaniem jest tak pokazywać radość życia z Bogiem, korzystania z Jego darów i praw, by wszystkich przekonać, że warto słuchać rad Prawdziwej Mądrości.

Słowo Boże na dziś