Na 30 grudnia – święto Świętej Rodziny (Syr 3, 2-6.12-14 albo Kol 3, 12-21 i Mt 2, 13-15.19-23)

Normalne funkcjonowanie rodziny (jak to widać w ewangelii: wspieranie się, wzajemna ochrona i wypatrywanie znaków dawanych przez Opatrzność) jest możliwe, gdy każdy stara się o dobro drugiego (jak w czytaniach przed ew.). A zatem najważniejsza cecha w rodzinie – chcieć się wzajemnie zobaczyć i usłyszeć.