sobota, 22 czerwca, 2024

Na 4 czerwca – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (Wj 34, 4b-6. 8-9; 2 Kor 13, 11-13 i J 3, 16-18)

Najważniejsze Prawdy wiary to Miłość Ojca do każdego człowieka, sprowadzenie tej Miłości na ziemię (nauczanie i ofiara) – to dzieło Syna a Duch Święty to Osoba, dzięki której to wszystko jest utrwalone, dzieje się poza czasem (czyli też teraz). Uwierzyć w Miłość Ojca, naśladować Syna i wytrwać dzięki Duchowi. Zwycięstwem nie jest zachwyt otoczenia, nie jest ich wdzięczność ani pokonanie wrogów. To nie może się nie udać jeśli każdą porażkę, krzywdę ofiaruję Ojcu w Duchu Świętym (dzięki mocy pochodzącej od Niego) razem z Chrystusem. Zwycięstwo niezależne od ludzkich pozorów (odczuć).

Słowo Boże na dziś