Na 5 czerwca – wsp. św. Bonifacego (1, 3; 2, 1b-8 i Mk 12, 1-12)

Pan Bóg chce nas umocnić w codziennej wierności. Ze Starego Testamentu poznajemy Tobita /Tabita?/ (ojca) i Tobiasza (syna), którzy są wierni tradycji poszanowania ciał zmarłych, które – według woli okupanta – miały pozostawać niepogrzebane. I obok widzimy nieuczciwych dzierżawców. Czy warto być wiernym? Uczciwym? My wierzymy w eschatologiczną nagrodę. Dla umocnienia ufających Bogu Biblia pokazuje obraz zwycięstwa doczesnego. Ci, którzy mogliby się przestraszyć, pewnie tego nie przeczytają, Bogu zależy na podtrzymaniu słabnących.