Na 4 grudnia (Iz 2, 1 – 5 i Mt 8, 5-11):

 Zapowiadany przez Izajasza „Rozjemca” nie tylko niesie w Sobie moc cudownego pojednywania, ale napełnia Swym Duchem – obdarowuje natchnieniami, dzięki którym ludzie zyskują i pomysłowość i wytrwałość w dochodzeniu do zgody. Ci, którzy są mediatorami mówią zwykle, że dość rzadko trzeba rozsądzać o racji, częściej zachęcać, by znalazłszy źródło sporu, nazwać je i wybaczyć; najistotniejsze jest to, by ludzie chcieli wspólnie iść w przyszłość.
Wiara setnika jest nam potrzebna, byśmy Chrystusowi powierzali nasze starania i uwierzyli, że idąc z Nim jesteśmy w stanie prawdziwie jednać się z ludźmi.