poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 4 maja – wsp. św. Floriana (Dz 13, 13-25 i J 13, 16-25)

Niemal każdy ze słuchaczy zebranych w Antiochii mógł z pamięci wyliczyć zasługi ale i błędy wyliczanych przez Pawła przodków. Pan Bóg potrafi realizować Swoje plany korzystając z dobra spełnianego przez poszczególne osoby, może zwłaszcza z każdego aktu ich dobrej woli. I nadal chce nas posyłać jako wysłanników wybaczając tym, którzy żałują i napełniając natchnieniami budującymi nowe dobra.

Słowo Boże na dziś