sobota, 22 czerwca, 2024

Na 5 maja (Dz 13, 26-33 i J 14, 1-6)

PRAWDA, o której słyszymy w wypowiedzi Jezusa z Nazaretu, to realne spełnienie starożytnych obietnic w Osobie, w życiu, nauczaniu wreszcie w powstaniu z martwych Syna Bożego. On też jest DROGĄ, bo podjąwszy decyzję o zjednoczeniu z Nim wszystko, co człowiek zrobi, powie czy pomyśli nabiera dodatkowej, nadprzyrodzonej wartości. Zjednoczeni z Nim mają udział w ŻYCIU BEZ KOŃCA.

Słowo Boże na dziś