Na 4 października – wsp. św. Franciszka z Asyżu (Ne 2, 1-8 i Łk 9, 57-62):

 Pamiętając o przesadzie często stosowanej w wypowiedziach krajów Bliskiego Wschodu, słowa Pana Jezusa rozumiemy jako mocne stwierdzenie, że nawet sprawy tak ważne, jak pogrzeb ojca czy podtrzymywanie więzi rodzinnej nie mogą być traktowane jako ważniejsze niż pilnowanie swej drogi do zbawienia. A król z księgi Ne przypomina, że wszystkich, którzy ode mnie zależą trzeba traktować poważnie i uczciwie – chętnie ich słuchać i liczyć się z ich przekonaniami.