Na 5 września (1 Tes 5, 1-6.9-11 i Łk 4, 31-37):

Święty Paweł przypomina przeznaczenie człowieka: osiągniecie zbawienia. Nie własnym wysiłkiem, ale dzięki Łasce. Naszym zadaniem jest przygotowanie dróg, którymi owa Łaska spłynie, a są to wszelkie sposoby wzajemnego podtrzymywania się czy zachęty wobec braci we wspólnocie rodzinnej czy towarzyskiej. Również ofiarowywanie swych wysiłków. Czuwanie to po prostu odwrócenie uwagi od chwilowych emocji, którymi nasz przeciwnik chce nas zmylić, byśmy zapomnieli o Obietnicach Pana Boga i Jego bliskości. Emocje mogą też służyć dobru, nimi właśnie można wypełniać już zbudowaną mocną konstrukcję, której żaden krzykliwy demon nie jest w stanie uszkodzić. Przykład: zdać sobie sprawę, że po czymś dobrym odczucie radości pojawia się naturalnie i warto sie go nauczyć.