Na 6 września (Kol 1, 1-8 i Łk 4, 38-44):

 W teorii to nie ma żadnej wątpliwości: wspólnota żyje zgodnie z Wolą Bożą, gdy ludzie postępują tak, że dzięki wzajemnym relacjom stają się lepsi ze względu na nadzieję spełnienia Bożych obietnic. Czemu zatem Jezus nie pozwalał złym duchom mówić Kim On jest? Bo to trzeba odkryć a nie usłyszeć. Odkryć w sobie Jego moc, by bez „ziemskich oczekiwań” postępować szlachetnie. Odrzucić pokusy, które się narzucają, że On komuś każe się zmienić. A tymczasem Jego moc przyjęta i działająca przez nas może innych przekonać do podjęcia wolnej decyzji przemiany.