Na 6 lipca – wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej (Rdz 22, 1-19 i Mt 9, 1-8)

Pan Bóg jest wszechwiedzący, nic / nikogo nie musi sprawdzać. Ale ostatnie zdanie z Mt wyjaśnia, o co chodzi. Abraham w tym fragmencie Rdz jest ilustracją zdania „jakiej mocy Bóg udziela ludziom”. Dzięki scenie z Rdz już od początku widzimy, że Abraham ufa, choć nie rozumie (powiedział do sług: „potem WRÓCIMY do was”). Moc, jaką przyjął Patriarcha, jest dostępna, temu, kto szczerze w sercu wypowie „ufam Ci”. Wiele dzieje się „ponad nami”.