sobota, 22 czerwca, 2024

Na 7 lipca (Rdz 23, 1-4.18; 24, 1-8.10.48.59.62-67 i Mt 9, 9-13):

Warto odświeżyć znaczenie słowa „powołanie”, bo obejmuje bardzo szeroki zakres. Dzisiaj specjaliści pomagają młodym odnaleźć to, co ich interesuje, w czym będą dobrzy i szczęśliwi. Ale to nie tylko zainteresowania, nie tylko uzdolnienia, to przede wszystkim pomoc Pana Boga, Jego łaski. Łączą się zarówno z powołaniem na żonę/męża, powołaniem do służenia ludziom poprzez konkretne prace czy działalność społeczną. Te łaski warto zauważać, podejmować i z nimi owocnie współpracować.

Słowo Boże na dziś