poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 8 lipca – wsp. św. Jana z Dukli (Rdz 27, 1-5.15-29 i Mt 9, 14-17):

Czasem okoliczności, jakie nas spotykają są źródłem niepokoju, nawet strachu. Niekiedy człowiek ulega bezmyślnej pokusie, by oceniać Pana Boga, który to czy tamto dopuszcza. I choć niektórych starych zwyczajów nie zrozumiemy (np. nieodwracalności ojcowskiego błogosławieństwa), to nauka jest jasna: gdy ZAWSZE szukam Bożego rozwiązania, to je znajdę, choćby ludzie naoszukiwali, choćby przyszły choroby czy inne nieszczęścia (z „ziemskiego” punktu widzenia)„Śpiewając Bogu, który jest dobry” (rf. Psalmu) wypatrujemy „nowego” (wina), bo to, co stare szanujemy i nazywamy tradycją, ale budujemy na „nowym”, na czymś, czego nie musimy znać, na tym, co niesie codzienność.

Słowo Boże na dziś