Na 6 lutego – wsp. świętych męczenników japońskich z XVI w.: Pawła i Towarzyszy (1Krl 8, 22-23.27-30 i Mk 7, 1-13):

Proponowany fragment z Mk przypomina, że co najmniej w jednym aspekcie mądrej pobożności ważna jest pisownia. Bowiem „Tradycja”, to wierność Chrystusowi, zadanej przez Niego Miłości i szczerej trosce o to, by chciał przebywać w mojej duszy, a „tradycja”, to krytykowane przez Niego przywiązanie do obmyć, czystości kubków czy pilnowania precyzyjnego wypowiadania słów modlitwy. Ludzie tworzą zwyczaje, które tylko wtedy są ważne, sensowne, jeśli ułatwiają  czuwanie  nad czystością serca.