Na 7 lutego (1Krl 10, 1-10 i Mk 7, 14-23):

 Studiując biblistykę można napotkać pogląd, który we wszystkim co dobre w Starym Testamencie widzi zapowiedź Mesjasza: jakiś aspekt Jego Osoby czy przesłania. Czytając o wizycie królowej u Salomona, łatwo sobie  z radością przypominać opowieści osób, które choćby z ciekawości zaczęły poznawać Chrystusa, by potem zachwycić się Jego niewypowiedzianą mądrością i ponadczasowością nauczania. To może pociągać tych, którzy w poznawaniu Chrystusa jeszcze się nie rozsmakowali. Ale też, niestety, wciąż można przeżywać smutek z tego powodu, że są tacy, którzy  naśladują póżniejsze postępowanie Salomona, który zaczął przyjmować, to „co wchodzi z zewnątrz” i po prostu zmarnował ogrom daru, który otrzymał od Boga.