Na 8 lutego (1 Krl 11, 4-13 i Mk 7, 24-30):

Ufność jest pokorna: ufającemu nie przeszkadza to, źe sąsiad czym innym został obdarowany, że inni też są wybrani i to do czego innego. A łaski są udzielane sercom łagodnym i pełnym pokoju (śpiew przed ewangelią), zaś pokój wypełnia serca wiernych, tych którym nie zawrócił w głowie żaden sukces, którzy nie chcą, jak Salomon odchodzić od Boga, by komuś się przypodobać. “Wczorajsza” królowa Saby wyceniła mądrość Salomona na 4 tony złota (120 talentów), a jego niewierność przekreśliła całą jego mądrość – złoto zamieniło się w śmieci.