Na 6 lutego – wsp. świętych męczenników ukrzyżowanych w Japonii w XVI w. (Rdz 1, 1-19 i Mk 6, 53-56)

Człowiek jest obdarzony rozumem i wolną wolą, dzięki temu może świadomie zauważać a nawet wywoływać emocje: albo rozumnie podziwiać zachwycające Dzieło Stworzenia (Rdz) albo rozpoznając aktualne działanie Boga szukać Jego uzdrawiającej Łaski (Mk). A jeszcze lepiej, gdy nauczy się wykorzystywać doświadczane emocje w budowaniu trwałych postaw.