Na 7 lutego (Rdz 1, 20-2,4a i Mk 7, 1-13)

Zwieńczeniem Bożego Dzieła Stworzenia jest człowiek. Powtarzał to często i św. Jan Paweł II i bł. Prymas Tysiąclecia. Tłumaczyli to niemal na każdym kroku, bo do dzisiaj ludzie mają problem z takim przestrzeganiem Prawa, aby Człowiek był ważniejszy niż przepis. Aby mądrze rozstrzygnąć każdą sytuację codzienności potrzebny jest Duch Święty, bez Niego człowiek zawsze wplącze się w gąszcz suchych zasad. Zasad bez duszy.