Na 6 marca (Pwt 4, 1.5-9 i Mt 5, 17-19):

Młodzi „przyzwoici” ludzie w swej prostej szczerości czasem powiedzą, źe życie według Przykazań jest nudne. Inni wręcz pytają „czemu wszystko, co fajne, jest grzechem?”. Nie jest łatwo znaleźć argumenty na płaszczyźnie logiki, a tym bardziej przeżywania dynamicznej codzienności. Czytelna odpowiedź jest w filmie „Powołany 1” – poznajemy tam ludzi, którzy odkryli, że Przykazania zbliżają nas do Spotkania z Miłością. Nie ma słów opisujących wspaniałość takiego Spotkania, ale ci, którzy to przeżyli, zapewniają, że potem człowiek szuka tylko Tej Miłości, że nie ma atrakcyjniejszych przeżyć. Pragnienie świętości zaczyna się od Spotkania, nie od Prawa.