Na 5 marca (Dn 3, 25.34-43 i Mt 18, 21-35):

Jeden talent to 29 do 35 kg złota. 10 000 talentów to koło 400 ton tego kruszcu. Oczywiście nie o szczegóły tu chodzi, tylko o niewyobrażalny majątek, nie do spłacenia. Winy wobec Boga są nieporównywalne, choć Jemu żadnej krzywdy nie jesteśmy w stanie wyrządzić. Bo grzech to wina typu „nie uznaję Twojej mądrości, Twojej Miłości”. Słowa z krzyża „nie wiedzą, co czynią” najlepiej oddają bezmyślność człowieka i jednocześnie Miłosierdzie Boga. Powtarzając szczerze modlitwę Azariasza możemy powoli uczyć się rozumienia, jak nieskończenie wiele Panu Bogu zawdzięczamy.